Ημερολόγια τσέπης 8x12 με πλήρες εορτολόγιο και ειδικό αφιέρωμα το καθ' ένα.